för Modellkungen.se

Datasekretess är mycket viktigt och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter.

Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är en upplysning som handlra om dig och identifierar dig personligen. Det kan t ex handla om namn, e-postadress, telefonnummer, bild, ljudupptagning eller personnummer.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?

Modellkungen är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Hur får du tillgång till dina uppgifter

Skicka en skriftlig undertecknad begäran av registerutdrag eller rättelse av personuppgifter genom att ange följande uppgifter

 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Mobilnummer

Ange tilltänkt syfte och uppgifter du vill ha utdrag på.

Uppgifterna kommer i första hand skickas till din folkbokföringsadress. Vi kontaktar dig när vi har skickat din begäran.

Var lagrar vi dina uppgifter?

De uppgifter som vi samlar in lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina uppgifter behandlas bara av Modellkungen. Vi vidarebefordrar, säljer, eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Modellkungen. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig. Du hittar de olika kategorierna av tredje part under varje enskild process nedan.

På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?

Varje gång vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig informerar vi dig om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal och huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljare att göra det.

Vilka är dina rättigheter?

Rätt till tillgång

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta oss på info@modellkungen.se som skickar dig dina personuppgifter via post på den adressen som du är folkbokförd på

Rätt till dataportabilitet:

Varje gång som vi behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter som du har delgett oss.

Rätt till rättelse:

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av oss med undantag för följande situationer

 • Du har ett pågående ärende med kundservice
 • Du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats
 • Du har en obetald skuld till Modellkungen, oberoende av betalningsmetod
 • du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren
 • Din skuld har sålts vidare till tredje part under de senaste tre åren eller ett år för avlidna kunder
 • Om du har gjort ett köp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av legitimt intresse:

Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på vårt legitima intresse. Vi fortsätter inte att behandla personuppgifter såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättslig anspråk

Din rätt att neka till direktmarknadsföring

Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:

Skicka e post till oss på info@modellkungen.se

Ändra själv på ditt konto att du inte vill ha nyhetsbrev

Rätt till begränsningar

Du har rätt att kräva att Modellkungen begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter

 • Om du motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter med utgångspunkt i Modellkungens legitima intresse, ska vi begränsa all hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse
 • Om du hävdar att dina personuppgifter är felaktiga måste vi begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta
 • Om behandlingen av personuppgifter strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter
 • Om vi inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk

Personuppgiftsombud

Vi har utsett ett personuppgiftsombud för att se till att vi kontinuerligt hanterar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagenligt sätt Du kan kontakta vårt personuppgiftsombud på info@modellkungen.se 

Hur kan du utöva dina rättigheter

Vi tar dataskydd på stort allvar och hjälper dig med dina förfrågningar genom vår kundservice. Du når den på info@modellkungen.se

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

Uppdatering a vår integritetspolicy

Vi kan behöva uppdatera vår integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar av vår policy.

Nedan kan du ta del av syftet med personuppgifterna och vilken typ av personuppgifter som hanteras i respektive process.

Kundservice

Varför använder vi dina personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig, hantera klagomål och ärenden rörande produkterna via e-post, telefon och social media.

Vi kan också kontakta dig om det är något problem med din order.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Vi kommer att behandla alla uppgifter som du förser oss med, inbegripet i följande kategorier:

 • För- och efternamn
 • Adress
 • Mobilnummer
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Betalningsuppgifter och betalningshistorik
 • Orderinformation
 • All korrespondens i ärendet

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan i Kundservice.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter

Behandlingen av dina personuppgifter är baserad på Modellkungens legitima intresse

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Vi behåller dina uppgifter i 30 dagar när det gäller e-postmeddelanden och i 12 månader när det gäller ärendehantering. Vid klagomål sparas dina uppgifter i 30 dagar. Inlägg i Messenger på Facebook sparas i 30 dagar men arkiveras direkt då de är lösta.

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av legitimt intresse.

Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på vårt legitima intresse .Vi fortsätter inte att behandla personuppgifter såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går för dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Onlineköp

Varför använder vi dina personuppgifter?

 • Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp på Modellkungen.se genom att behandla dina beställningar och returer via våra onlinetjänst och skicka dig meddelande om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen a dina artiklar
 • Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar
 • Vi använder dina personuppgifter för att hantera klagomål och ärenden gällande produkter
 • Dina personuppgifter används för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiålder för att genomföra köp online samt för att bekräfta din adress med externa partner

Vilken typ a personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter kontaktuppgifter som exempelvis

 • För- och efternamn
 • Adress
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Betalningsuppgifter och betalningshistorik
 • Orderinformation

Vem har tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan till dig, för att företag ska kunna verifiera din adress, för att kunna skicka dig en orderbekräftelse och till lagrings- och distributionsföretag i samband med leveransen av din order. Betalningsleverantörer för hantering av din betalning.

Observera att många av dessa företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna tillhanda hålla tjänsten och leverera din order till dig.

Tävling

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter när du deltar i våra tävlingar. Dina personuppgifter används för att vi ska kunna kontakta tävlingsdeltagarna om tävlingen, för att identifiera tävlingsdeltagarna, för att kontakta vinnaren och för att kunna skicka och följa upp utskick av priser

Vilken typ av personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • information som skickas in till tävlingen

Vem har tillgång till dina personuppgifter

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan till transportföretag för leverans av priser.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter

Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt medgivande när du väljer att delta i en tävling

Din rätt att dra tillbaka medgivandet:

Du har rätt att när som helst dra tillbaka medgivandet till behandlingen av personuppgifter. Om du gör det kan Modellkungen inte längre tillhandahålla de tjänster som anges ovan till dig

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Vi sparar dina uppgifter i 45 dagar efter att tävlingen har avslutats.

Cookies

Cookies är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet och hämtas därifrån vid senare besök på den aktuella webbplatsen. Om du använder våra tjänster förutsätter vi att du godkänner användningen av cookies.

Hur använder vi cookies

Vi använder permanenta cookies för att spara ditt val av startsida och för att spara dina uppgifter om du väljer "kom ihåg mig" när du loggar in.

Vi använder cookies för att spara dina favoritprodukter.

Vi använder sessionscookies exempelvis när du använder produktfiltreringsfunktionen, för att kontrollera om du är inloggad eller om du har lagt en vara i din varukorg.

Vissa tredjepartscookies införs av tjänster som visas på våra webbsidor och som inte ligger under vår kontroll. De läggs in av företag som tillhandahåller social medier, som Facebook och ger användaren möjlighet att dela innehåll på webbplatsen, på det sätt som visas av deras respektive ikoner.

Vi använder också tredjepartscookies som utför spårning över flera domäner för att vi ska kunna tillhandahålla marknadsföring på andra webbplatser/i andra kanaler till dig.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Vi kopplar endast ditt cookie-ID till de personuppgifter som du anger och som samlas in i anslutning till "din sida".

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovan angivna tjänster till dig.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Vi kopplar endast dina cookies till dina personuppgifter om du är inloggad på Modellkungen.se

Om du är inloggad på "din sida" baseras den rättsliga grunden på dit legitima intresse.

Om du är inloggad på "din sida" är det rättsliga grundet uppfyllandet av Modellkungens villkor och bestämmelser.

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Modellkungen sparar inte dina personuppgifter. Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till alternativet "Hjälp" i din webbläsare. Du kan välja att avaktivera cookies eller få en avisering varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobila enhet. Observera att du, om du väljer att avaktivera cookies, inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på vår webbplats.

Direktmarknadsföring

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig kampanjinformation, erbjudanden och inbjudningar via e-post och sms.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

 • För- och efternamn
 • E-post
 • Telefonnummer

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla den tjänst som nämns ovan, t ex teknikleverantörer

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt medgivande när du godkänner direktmarknadsföring

Din rätt att dra tillbaka medgivandet

Du har rätt att när som helst dra tillbaka medgivandet till behandling av personuppgifter och neka till direktmarknadsföring

Om du gör det kan Modellkungen inte skicka fler erbjudanden i form av direktmarknadsföring eller information till dig som bygger på ditt medgivande.

Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:

 • Välj bort det på "din sida"
 • Följ instruktionerna i varje marknadsföringsutskick
 • Skicka ett mejl till oss på info@modellkungen.se

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Vi sparar dina uppgifter i direktmarknadsföringssyfte fram till dess att du drar tillbaka ditt medgivande

Skyldighet enligt lag

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut

Det innefattar att använda dina personuppgifter för att samla in och kontrollera bokföringsuppgifter för att följa bokföringsreglerna.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Vi hanterar följande typer av personuppgifter

 • Personnummer
 • Ordernummer
 • För- och efternamn
 • Adress

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina uppgifter kommer att delas inom Modellkungen

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppifter?

Bhandlingen av dina personuppgiter är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enlig lag

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter i enlighet med bokföringsreglerna i Sverige